WideoMuzykaTraileryWywiady

Previous Next

Karol Szymanowski - Litania do Marii Panny

Karol Szymanowski - kompozytor
Elżbieta Towarnicka - sopran
"Dwunastodźwięczna cytaro..." (00:00-03:45)
"Jak krzak skarlały" (03:45-08:20)


Odwiedź

Media

FACEBOOK